Verkavelingen

Om tot verkavelen over te gaan, doen wij de nodige opmetingen op het terrein, waarna een aanvraagdossier tot verkavelen wordt opgesteld. Dit dossier wordt na uw goedkeuring ingediend bij de betreffende gemeente. De vergunning geeft u en een mogelijke koper van een kavel de zekerheid dat er op het perceel gebouwd mag worden.

Opmetingen en afpalingen

Enkel een landmeter mag plannen opmaken die deel moeten uitmaken van een juridische akte. De plannen die bij een notariële akte worden gevoegd, zoals bij een aankoop, verkoop, splitsing of overdracht, dienen een handtekening te dragen van een erkend landmeter.

Schattingen en plaatsbeschrijvingen

Als onafhankelijk beëdigd schatter brengen wij een bezoek waarbij we de toestand van het goed bekijken, foto's nemen en informatie inwinnen. Hierna wordt een verslag opgemaakt met vermelding van de waarde van het onroerend goed.

Werftopografie

Wij hebben ruime ervaring op werven van alle bouwklasse in de civiele en burgerlijke bouwkunde. Begeleiding gaat van uitzetten van enkele assen tot permanente aanwezigheid op de werf. Wij beschikken over de vereiste software en de meest recente meetapparatuur.

Onze laatste realisaties

Landtec is zowel actief op industriële werven als voor particuliere klanten.

Voor vrijblijvende informatie of een offerte:

Contacteer Wim Peers

Landtec bvba

Landmeter - Expert
Schooldijk 22
2560 Bevel
Tel: 0486/41.36.51

Wim Peers

Landmeter - Expert ...