Opmetingen en afpalingen

Opmeting voor aankoop – verkoop – splitsing – overdracht

Deze opmetingen worden ook wel juridische opmetingen genoemd.

Niemand dan een landmeter mag plannen opmaken die deel moeten uitmaken van een juridische akte.  De plannen die bij een notariële akte worden gevoegd, zoals bij een aankoop, verkoop, splitsing of overdracht, dienen een handtekening te dragen van een erkend landmeter.

De landmeter dient rekening te houden met de juridische en stedenbouwkundige aspecten die kunnen aanwezig zijn op een goed, zoals erfdienstbaarheden, zakelijke rechten, ondergrondse rechten, enz…

Na de opmeting wordt een afbakeningsplan opgemaakt. Dit is een officieel document dat dient gehecht te worden aan de notariële akte. De eigendomsgrenzen worden bepaald en de afpaling op het terrein wordt uitgevoerd.