Schattingen en plaatsbeschrijvingen

Schattingen

De aankoop van een eigendom is voor de meeste mensen de zwaarste investering in hun leven, dus is het evident dat dit niet mag gebeuren zonder de beste voorbereidingen. Bij de verkoping van een eigendom is een onafhankelijke en neutrale schatting belangrijk aangezien je daardoor zekerheid krijgt van de normale marktwaarde van de eigendom.

Als onafhankelijk beëdigd schatter brengen wij een bezoek waarbij we de toestand van het goed bekijken, foto’s nemen en informatie inwinnen. Hierna wordt een verslag opgemaakt met vermelding van de waarde van het onroerend goed.

Plaatsbeschrijvingen

Een plaatsbeschrijving is een document met tekst en foto’s dat de toestand van een woning, openbare wegenis, etc beschrijft vóór er werken worden uitgevoerd. Als de werken zijn beëindigd, kan hiermee eventuele schade afkomstig van de bouwwerken worden aangetoond. Ook voor de aanvang van een huurcontract is het aangeraden een plaatsbeschrijving op te maken. Dat vergroot de juridische zekerheid voor zowel de huurder als verhuurder.