Verkavelingen

Verkavelingsaanvraag

Om tot verkavelen over te gaan, doen wij de nodige opmetingen op het terrein, waarna een aanvraagdossier tot verkavelen wordt opgesteld. Dit dossier wordt na uw goedkeuring ingediend bij de betreffende gemeente. Het College van Burgemeester en Schepenen zal binnen de wettelijke termijnen, afhankelijk van de aanvraag,  een beslissing afleveren. Deze termijn kan verlengd worden indien er een openbaar onderzoek vereist is, dit is niet het geval indien uw perceel binnen een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) of een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) valt. Soms moet de gemeente adviezen inwinnen over een verkavelingsaanvraag.

Na goedkeuring van de gemeente stelt de gemeente u in het bezit van een verkavelingsvergunning. Er zullen in deze vergunning een aantal voorwaarden worden opgelegd waaraan u als verkavelaar moet voldoen. Zo zal u een bijdrage moeten leveren aan de Dienst Bos en Groen als er bomen aanwezig zijn op uw perceel. Ook zal u moeten zorgen voor de aanleg van de nutsvoorzieningen per perceel in de verkaveling. Nadat alle voorwaarden zijn vervult zal de gemeente een “attest voor verkoop” afleveren.

De vergunning geeft u en een mogelijke koper van een kavel de zekerheid dat er op het perceel gebouwd mag worden.

Afbakeningsplan

Na goedkeuring van de verkaveling kunnen wij als overgaan tot het afpalen van de verschillende kavels, waarbij er een “afbakeningsplan” wordt opgemaakt en de grenspalen van de nieuwe percelen worden geplaatst.